vảy kích giáp

Khả Năng Chiến Đấu Của Chiến Kê Có Vảy Gà Kích Giáp

Khả Năng Chiến Đấu Của Chiến Kê Có Vảy Gà Kích Giáp

Vảy gà kích giáp là một loại vảy tương đối đặc biệt, phản ánh đó là một chú chiến kê gan dạ, dũng cảm. Vậy những chiến kê này có thực sự có khả năng đá tốt hay không? Kê sư có nên đầu tư và nuôi dưỡng những chú gà ở hữu loại vảy […]